Обадете се:0878 896 118

Клиенти

Корпоративни клиенти, с които работим

ДСК Лизинг

Алкон България

ЛЛП България

Медицински център “Хирон”

ИЮ Консулт

Медицински център “Магна Бюти”

Арома ЕАД

както и много други частни и юридически лица.